Процес

Лаборатория

Качеството на смазочните масла се гарантира чрез разработването на научно обосновани технологии, качествени суровини, строга производствена дисциплина и многостепенен лабораторен контрол на всички етапи – контрол на входящите суровини, контрол на междинните продукти и пълен анализ на готовите продукти.

Лабораторията разполага със съвременна апаратура за извършване на над 60 анализа на базови масла, присадки, масла в експлоатация и отработени масла, както и пълен комплект технически и класификационни изпитвания на смазочните масла.

В Лабораторията работят висококвалифициран персонал, който добре познава и работи според изискванията, както на Български държавен стандарт, така и на основните международни стандарти – ISO, DIN, ASTM, IP.

Основната задача на Лабораторията е да осъществява контрол в процеса на производство на смазочните масла ПЛАМА.

Като съпътстваща дейност Лабораторията извършва следните услуги на външни организации:

 • Анализ на суровини – базови масла и присадки
 • Анализ на свежи смазочни масла
 • Анализ на масла в експлоатация по утвърден комплекс, включващ стандартни физико-химични показатели и обследване на елементи от износа чрез Атомна адсорбция
 • Определяне на срокове за смяна
 • Анализ на отработени масла
Процес

Производство

Продуктовата листа на фирмата обхваща следните групи смазочни масла: Моторни масла, Моторни масла за 4-тактови бензинови и дизелови двигатели, Моторни масла за двутактови двигатели.

Моторни масла

Моторните масла с марката ПЛАМА са разработени в следните продуктови линии:

 • Жерина – за модели двигатели на леки автомобили до 1997 година (бензинови, дизелови и на газ).
 • Диона – за по-стари модели двигатели.
 • Емера – за дизелови двигатели на локомотиви, бусове, камиони и TIR.
 • Супер – Универсални тракторни масла
 • Дитакт – за двутактови двигатели.

Трансмисионни масла и масла за автоматични скоростни кутии

Важна част от производството са следните масла за трансмисии:

 • Улита EP
 • Форита
 • Толина
 • Плама ATF

Индустриални масла

 • Редукторни масла
 • Компресорни масла
 • Хидравлични масла
 • Машинни масла
 • Турбинни масла
 • Масло за рязане
 • Маслени СОТ
 • Масла за направляващи паралели
 • Промивни масла

Тази широка гама продукти се състои от: компресорни, турбинни, трансмисионни, хидравлични, топлоносителни и масла със специално предназначение.

 • Корабни масла

  Корабните масла на марката ПЛАМА са развити в следните продуктови линии:

 • ДИЗОНА

  Предназначени за смазване на главни и спомагателни среднооборотни тронкови двигатели със средна и висока скорости, работещи с дестилатно гориво със съдържание на сяра до 1%, както и за картерно смазване на бавнооборотни кръстоглави корабни двигатели.

  Маслата могат да се използват и за въздушни компресори, зъбни предавки и различни други механизми с общо предназначение, монтирани на съвременните кораби. TBN=10 mgKOH/g.

 • ДИЗОНА Т

  Предназначено за смазване на главни и спомагателни среднооборотни тронкови двигатели, работещи с остатъчно и дестилатно гориво със съдържание на сяра до 3% или със смес от остатъчно и дестилатно гориво. Препоръчва се за смазване на тронкови двигатели, произведени от двигателостроителните фирми „Zulcer“, „Бурмайстер и Вайн“. TBN=30 mgKOH/g.

 • КАРИНА

  Предназначено за картерно смазване на бавнооборотни кръстоглави корабни двигатели както с водно, така и с маслено охлаждане на буталата. Препоръчва се за смазване на кръстоглави бавнооборотни двигатели на фирмите „Zulcer“, „Бурмайстер и Вайн“ и MAN. TBN=5 mgKOH/g.

  Масло за цилиндрово смазване на корабни дизелови двигатели, предназначено за лубрикаторно смазване на цилиндрите на бавнооборотни кръстоглави дизелови двигатели с висока мощност, работещи на тежки остатъчни горива. Препоръчва се за смазване на съвременни кръстоглави двигатели, работещи с тежко гориво с високо съдържание на сяра – MAN, Zulcer, „Бурмайстер и Вайн“. TBN=70 mKOH/g.