• ТАЙЪРГЛАНЦ - 7
  • ТАЙЪРГЛАНЦ - 7

ТАЙЪРГЛАНЦ - 7

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Силиконов гланц за гуми - обезмирисен.


Състав:Композиция от силиконови масла и нефтопродукти;
Начин на употреба:*Директно върху суха гума, посредством гъба или четка.
Технически данни:Външен вид: жълто-кафява течност; плътност: 0,77;
Предупреждения за опасност:запалим;вреден при вдишване,при контакт с кожата, при поглъщане, вреден може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане, повтаряща се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Други указания:Срок на годност: 12 м.; Съхранение: при температури
5-30С; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба.
ИЛБ се предоставя при поискване.
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Опаковка:ПЕТ бутилка 1 л.;