• SHAMPOOWAX

SHAMPOOWAX

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Концентрат с вакса/1:200/, за ръчно измиване. Придава блясък, водоотблъскващ и антистатичен.


Състав:Катийонактивен, амфотерен и нейоногенни ПАВ, консервант, вода.;
Начин на употреба:*разреждане 1:200 с вода, ръчно с гъба;
Технически данни:Външен вид: течност; плътност: 1,00; рН / 1 %-ен р-р / – 6,5.
Предупреждения за опасност:дразнещ; риск от сериозно увреждане на очите
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания:Срок на годност: 24 м. ; Съхранение:В оригинална опаковка, при температура 0-30°С . Да се пази от замръзване; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места.
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Опаковка:ПЕ бутилка 1 кг.;
SDS:SDS_Shampoowax GHS-CLP