• RS - 8

RS - 8

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Ниско вискозен, високо пенлив препарат за безконтактно измиване.


Състав:Алкален хидроксид <5%, амфотерен и нейоногенни ПАВ, фосфонат, ЕДТА-натриева сол, антикорозионни съставки, вода.
Начин на употреба:*до 1:2 с вода за активна пяна. Настройка на пенообразуващо устройство около 1 л. от разтвора за 3-5 леки коли.
*до 1:50 с вода за наболизатор – основно, външно миене;
*до 1:80 с вода за наболизатор – предварително миене;
*до 1:6 с вода за наболизатор – миене на двигатели.
ТЕХНОЛОГИЯТА НА МИЕНЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ В СТРАНИЦАТА „ВИДЕО“.
Технически данни:Външен вид: почти безцветна течност; мирис: почти без мирис; плътност:1,13÷1,14; pН – стойност (1 % р-р): >13.
Предупреждения за опасност:корозивно действащ, причинява изгаряния
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания:Срок на годност: 24 м. ; Съхранение:В оригинална опаковка. Да се пази от замръзване; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места.
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Опаковка:ПЕ туба 25 кг.; / ПЕ бутилка 1 кг. – налична само при поръчка на едро /; 
SDS:SDS_RS 8 GHS-CLP