• ПЛАСТКЛИНЕР
  • ПЛАСТКЛИНЕР

ПЛАСТКЛИНЕР

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Препарат за почистване на тапицерия от пластмаса, кожа, текстил


Състав:Анионактивни и нейоногенни ПАВ, ЕДТА-четири натриева сол, фосфонати,бронопол, ПК: хексил цинам алдехид; гераниол ;цитронелол-предизвикват чувствителност.
Начин на употреба:*1:10 до 1:30 с вода. Използва се пръскалка и микрофибърна кърпа или четка, както и прахосмукачка.
ТЕХНОЛОГИЯТА НА МИЕНЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ В СТРАНИЦАТА „ВИДЕО“.
Технически данни:Външен вид: течност; мирис: на парфюм; плътност:1,08÷1,10; свободна алкалност: < 0.5 %.
Предупреждения за опасност:дразнещ; риск от сериозно увреждане на очите, дразни кожата
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания:Срок на годност: 24 м. ; Съхранение:В оригинална опаковка, при температури 5-30С;Да се пази от замръзване; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места.
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Опаковка:ПЕ бутилка 1 кг.; ПЕ туба 5 кг.
SDS:SDS Пластклинер