• КРИСТАЛ
  • КРИСТАЛ

КРИСТАЛ

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Препарат за измиване на стъкла и твърди повърхности. Съдържа алкохол!


Състав:Анионактивни <5%, пропан-2-ол 15-30%, аромат, оцветител.
Сфери на приложение:За почистване на стъклата, прозорци, огледала, гладки стени и др.
Начин на употреба:Напръскайте с помпа върху повърхността 2-3 пъти и изтрийте със суха,чиста кърпа до блясък.
Технически данни:Външен вид: течност; цвят – син; мирис: на парфюм.
Опасни съставки:пропан-2-ол
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания:Срок на годност: 24 м; Съхранение: в закрити складови
помещения при t 0-30°C, в добре затворена опаковка; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места.
Опаковка:ПП пръскалка  0,5 л.; ПЕ бутилка 1 л.; ПЕТ бутилка 5 л.
SDS:SDS_Кристал GHS-CLP