• ГОРДЪН
  • ГОРДЪН

ГОРДЪН

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Силно алкален, пенообразуващ, почистващ препарат за пароварилни и пушилни камери. Отстранява наслоени, дори карбонизирани замърсявания.


Състав:Съдържа алкален хидроксид, комплексообразуватели, нейоногенен ПАВ и соли.
Свойства и предимства:* Изключително силен концентрат, който с лекота премахва най-тежките замърсявания и нагари от масла, мазнини, белтъци, захари (скорбяла), катранени отлагания и др.
* Активните му съставки: смес от алкали, високоефективни нейоногенни ПАВ и разтварящи агенти са причината за уникалните му свойства, а именно да успява са премахва дори карбонизирани и полимеризирали наслоявания
* Образува стабилна пяна, която позволява ефективно отстраняване на свързаните с повърхностите мазнини и белтъци.
* Икономичен и ефективен както при твърда, така и при мека вода.
* Препаратът не съдържа хлор и фосфати
* Лесно се изплаква.
Сфери на приложение:За ежедневно почистване на алкално устойчиви повърхности в производствата на Месопреработвателната, Рибната и Млекопреработвателната промишленост. Подходящ е и за измиване на външните повърхности на оборудването и производствените помещения.
Намира приложение:
– за почистване на атмоси, пушилни камери, скари, грилове, фурни.
– за почистване на тави и тигани от неръждавейка за пържене, грилове и др.
– в комбинация с топла вода разгражда наслоени мазнини в отводнителни канали и предпазва от запушване.
Начин на употреба: 

 

 

Под формата на разтвор с концентрация 1÷5 % според степента на замърсяване и честотата на обработка.
Време за въздействие: 5 ÷10 минути.Нанася се с пенообразуващо устройство, чрез накисване или ръчно.
След почистване да се изплакне с вода.
Контролът на концентрацията може да се осъществява чрез измерване на специфичната кондуктивност или чрез титруване.
Кривите на проводимост и инструкциите за титруване могат да Ви бъдат предоставени.
Технически данни:Външен вид: кафява течност; Мирис: слаб мирис на ПАВ; Плътност: 1,30-1,35; рН –стойност (1 % р-р): 14,0
Опасни вещества: Cъдържа над 25% алкален хидроксид;
1÷5% ЕДТА –четири натриева сол;1÷5% 1-хидрокси етилиден 1,1-дифосфонова киселина;
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания:Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба.
Опаковка:ПЕ бутилка 1 кг.; ПЕ туба 30 кг.
SDSSDS_Gordan-S_BG(1)