• ГЛАСУОШ
  • ГЛАСУОШ

ГЛАСУОШ

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Концентрат / 1:5 свода / за измиване на стъклата на автомобили от замърсявания, прах, насекоми.


Състав:Анионактивни <5%,амфотерни <5%,нейоногенни ПАВ <5%, ,алкохоли, бронопол,оцветители,парфюм:
хексилцинамалдехид ; линалоол; цитронелол – предизвикват чувствителност.
Начин на употреба:Разреждане 1:5 с вода. С омокрена с препарата
памучна кърпа се отстраняват замърсяванията и се подсушава с микрофибър за стъкло;
ТЕХНОЛОГИЯТА НА МИЕНЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ В СТРАНИЦАТА „ВИДЕО“.
Технически данни:Външен вид: червена течност; мирис: на парфюм; плътност:1,00;
Предупреждения за опасност:няма
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания:Срок на годност: 24 м. ; Съхранение:В оригинална опаковка. Да се пази от замръзване; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба.
Опаковка:ПЕТ бутилка 1 кг.; ПЕТ бутилка 5 кг.
SDS:SDS_GWash GHS-CLP