• ДЖАНТОЛ СУПЕР
  • ДЖАНТОЛ СУПЕР
  • ДЖАНТОЛ СУПЕР

ДЖАНТОЛ СУПЕР

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Препарат за почистване на алуминиеви джанти, резервоари и др.


Състав:Минерални киселини, амфотерен ПАВ и вода.
Начин на употреба:Разрежда се 1:10 до 1:20 с вода. Нанася се с с пръскалка и при необходимост се разтрива с четка. След отстраняване на замърсяването се измива с вода;
ТЕХНОЛОГИЯТА НА МИЕНЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ В СТРАНИЦАТА „ВИДЕО“.
Технически данни:Външен вид: безцветна течност; мирис: дразнещ; плътност:1,26;
Предупреждения за опасност:корозивно действащ, токсичен; причинява силни изгаряния, силно токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане;
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания:Срок на годност: 24 м. ; Съхранение:В оригинална опаковка. Да се пази от замръзване; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места.
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Опаковка:ПЕ бутилка 1 кг.; ПЕ туба 6 кг.; ПЕ туба 25 кг.; / ПЕ туба 12 кг. – само при поръчка на едро /; 
SDS:SDS_Djantol-super_BG