• АРОМАТИЗАТОР

АРОМАТИЗАТОР

0 коментар(и)/

Производител: Plama

* Момина сълза * Табакита * Тамбукту * Галактика * Русалка * Вселена * Синева


Съдържание:Нейоногенен ПАВ < 5%;етанол >30%, парфюмна композиция: цитронелол, цитрал, лирал, бензил салицилат, кумарин, бутилбензил- пропионалдехид, линалоол и алкохол;
Сфери на приложение:За придаване на свеж и приятен аромат на въздуха.
Начин на употреба:Пръска се на пода /в ъглите/ на купето на автомобила, офиса, заведението;
Технически данни:Външен вид: течност; мирис: на парфюм.
Предупреждения за опастност:запалим; възможна е сенсибилизация при контакт с кожата
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Други указания:Срок на годност: 12 м; Съхранение: в закрити складови
помещения при t 0-30°C, в добре затворена опаковка, без пряка слънчева светлина, далеч от източници на запалване; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места.
Опаковка:ПП пръскалка – 0,5 л.; ПЕ туба 5 л.
Забележка: „Синева“ е само в ПЕ бутилка – 1 л.
SDS:SDS_Aromatizator Prostor_BG

 

SDS_Aromatizator Sineva_BG

SDS_Aromatizator Tabacita_BG

SDS_Тамбукту GHS-CLP

SDS_Вселена GHS-CLP