• AН 68
  • AН 68

AН 68

0 коментар(и)/

Производител: Plama

за смазване на леко натоварени възли в машини и инсталации с проточни и циркулационни системи и за технологични цели като производство на пластични смазки, закаляване на метали и леярско формоване.


Спесификации:

DIN 51501, DIN 51517/1, VG 68