• климасол

климасол

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Безопасен топлоносител на база пропиленгликол, за климатични системи. Подходящ за ХВП.


Състав:1,2-пропиленгликол, антикорозионна система, консервант, деминерализирана вода.Не съдържа нитрити, фосфати или амини.
Сфери на приложение:Безопасен топлоносител на база пропиленгликол, за климатични системи. Подходящ за ХВП.
Начин на употреба:Климасол не се използува в концентриран вид, а само след разреждане с дейонизирана (деминерализирана) вода, както следва:
*в слънчеви отоплителни инсталации:
40÷70 обемни % климасол;
*в други системи: 25 ÷75 обемни % климасол, в зависимост от изискванията за температура.
*информация за необходимите разреждания на климасол, осигуряващи работа при избрана TºС:
– за минус 10 ºС – разреждане, климасол:вода 1:3 = 25 % обемни;
– за минус 21 ºС – разреждане, климасол:вода 1:1,5 = 40 % обемни;
– за минус 31 ºС – разреждане, климасол:вода 1:1 = 50 % обемни;
Символи за опасност:Hяма
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Други указания:Опаковката се изхвърля само напълно празна.
Продуктът е предназначен за професионална употребa.
Опаковка:ПЕ бутилка 1 л.; ПЕ туба 10 л.