• хипо

хипо

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Комбиниран - почистващ и дезинфекциращ препарат за CIP метод. Съдържа активен хлор! Алкален, непенлив препарат. Премахва мазнини и белтъци. Широкоспектърен дезинфектант. Разрешение на МЗ № 1625-2/06.08.2015 г.


Съдържание:Съдържа натриев хидроксид, натриев хипохлорит, комплексообразуватели.
Свойства и предимства:* Комбинира почистване, обезмасляване, обезмирисяване, избелване и дезинфекция в една стъпка, като спестява време и средства* Бактерициден, фунгициден, вирусоциден спектър на действие* Ефективен при разтваряне на растителни и животински мазнини и белтъци.* Наличието на активен хлор предпазва и от образуването на депа протеини.* Икономичен и ефективен както при твърда, така и при мека вода.* Изключително подходящ за вътешни повърхности на машини и съоръжения- CIP метод на почистване, но и за външна терминална дезинфекция* Избелва петна от кръв, подправки, дъбилни вещества, вино, бирен накип и др.* Лесно се изплаква.
Сфери на приложение:За комбинирано ежедневно почистване и дезинфекция на алкалоустойчиви повърхности от всякакъв вид в производствата на хранително-вкусовата промишленост, като например маслопреработвателни, месопреработвателни производства, обществени кухни и др.Предназначен е за почистване и дезинфекция на пластмасови касетки чрез съдомиялна машина без пяна. Препоръчва се и за почистване и дезинфекция на работни повърхности, подове, облицовъчни плочки, работни маси,транспортни ленти, сатъри, дъски за нарязване, гумирани престилки, ботуши, ножове, форми и др. Като терминален дезинфектант за повърхности в доилни системи и охлаждащи резервоари за мляко.Спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно. Разтворите на натриевия хипохлорит се свързват с протеините на клетъчната мембрана, инхибират жизненоважни цитоплазмени метаболитни реакции и предизвикват деструкция на микробната клетка.Внимание: Не е подходящ за месинг, мед, поцинковани повърхности!
Начин на употреба:Под формата на разтвор с концентрация 3-10 % според степента на замърсяване посредством CIP/ ЦИП ( затворени) системи, чрез напръскване, накисване, ръчно.Време за въздействие 20 – 30 минути.След почистване да се изплакне с питейна вода.Контролът на концентрацията може да се осъществява чрез измерване на специфичната кондуктивност или чрез титруване.Кривите на проводимост и инструкциите за титруване могат да Ви бъдат предоставени.
Технически данни:Външен вид: жълтеникава течност; Мирис: на хлор; Плътност: 1,18 – 1,20; Съдържание на активен хлор: 40 г/ кг.Не съдържа силикати.Съдържание на фосфати в препоръчаните концентрации на работните разтвори – няма.
Опасни вещества:Cъдържа повече от 5% натриев хидроксид и по-малко от 5% натриев хипохлорит като активен хлор.
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Други указания:Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба.
Опаковка:ПЕ туба 25кг.; / ПЕ бутилка 1 кг. – не се предлага /; 
SDS:SDS HYPO
Регистрация в МЗ като биоцидHYPO CLP AUTHORIZATION