• Хендисепт
  • Хендисепт
  • Хендисепт

Хендисепт

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Алкохолен дезинфектант за ръце и повърхности. Без изплакване. Разрешение на МЗ № 1630-2/10.06.2015 г.


Състав:68% 2-пропанол, пропан-1,2 диол, Д-лимонен / може да причини алергична реакция /, деминерализирана вода.
Свойства и предимства:* Спектър на действие: бактерицидно (включително туберкулоцидно), фунгицидно (C. albicans) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка)* Бързо се изпарява от ръцете и повърхностите, без да оставя следи и мирис* Готов за употреба и икономичен- за ръце 3мл., а за повърхности разходната норма е 40-50 мл/м2.* Подходящ за бърза дезинфекция на деликатни повърхности, където е нежелан и/или невъзможен достъпа на вода с цел изплакване.
Сфера на приложение:За директна хигиенична дезинфекция на ръце и малки повърхности в ХВП, както и при машини за рязане, опаковане и пълнене. Спектър на действие:бактерицидно (включително туберкулоцидно), фунгицидно (C. albicans) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка). Механизмът на действие се изразява в увреждане на клетъчните мембрани на таргетните организми, денатуриране на протеините и последващо лизиране на клетката.Време на въздействие: 30 секунди.Няма данни за случаи на резистентност.
Начин на употреба:*Хигиенична дезинфекция на ръце – препаратът се нанася върху чисти, сухи ръце и се втрива в кожата в продължение най-малко на 30 секунди. Без изплакване. *Хигиенична дезинфекция на повърхности и машини – препаратът се нанася неразреден върху предварително почистени повърхности. Нанасянето става чрез разпръскване върху повърхността от разстояние 30 см. Необходимо е да се постигне пълно омокряне на дезинфекцираната повърхност.Без изплакване.
Технически данни: Външен вид: безцветна течност; Мирис: на алкохол или аромат; Плътност: 0,865-0,870; Съдържание на 2-пропанол: 680 гр./кг.; рН:  6,00-8,00
Опасни вещества:съдържа 68% 2-пропанол.
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Други указания:Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба.
Опаковка: ПЕТ /ПЕ/ бутилка 1 л.; ПЕ туба 5 л.
SDS:SDS HANDISEPT
Регистрация в МЗ като биоцидHANDYSEPT CLP AUTHORIZATION