• БИЛД ОЙЛ Е

БИЛД ОЙЛ Е

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Хидрофилно кофражно масло


Съдържание:Композиция от нефтопродукти, емулгатор, консервант и вода.
Сфери на приложение:В строителството, като антиадхезив.
Начин на употреба:Във вид на емулсия във вода до 1:20, с която се обмазва
формата/кофража;
Технически данни:Външен вид: прозрачна течност; мирис: на нефтопродукти;
Предупреждения за опастност:риск от сериозно увреждане на очите
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Други указания:Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба. Срок на годност:12 м;
Съхранение: в закрити складови помещения при
T 0-30.ИЛБ се предоставя при поискване.
Опаковка:ПЕТ бутилка 5 л.; Метален варел 200 л.
SDS: