• ацид

ацид

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Киселинен, непенлив, почистващ препарат. Подходящ за CIP метод. Ефективен за премахване на варовик и ръжда.


Съдържание:Съдържа фосфорна киселина, комплексообразуватели, антикорозионни съставки.
Свойства и предимства:* Образува траен защитен филм върху повърхностите.Подходящ за алуминий.
* След употребата му, металните повърхности придобиват/възвръщат своя блясък.
* Икономичен и ефективен както при твърда, така и при мека вода.
* Изключително подходящ за вътешни повърхности на машини и съоръжения.
* Елиминира всякава остътчна алкалност от предишните стъпки на почистване.
* Лесно се изплаква.
Сфери на приложение:За почистване на киселиноустойчиви повърхности в производствата на хранително-вкусовата и пивната промишленост: резервоари, тръбопроводи, инжектори за шунка, центробежни филтри, пълначни линии, форми за сирене, принадлежности в обществени кухни, за автоматично миене на касетки, в складове и др.
Разгражда утайки от котлен камък, варовик, образувала се ръжда и др. минерални замърсявания, както и органични замърсявания като пигменти, протеини, захари и др.
Не причинява корозия върху хромирани повърхности.
Внимание: Не е подходящ за почистване на мрамор!
Начин на употреба:Под формата на разтвор с концентрация 1÷3% според степента на замърсяване.
Почистването се извършва чрез метода на потапяне, чрез CIP метод и чрез напръскване.
Време за въздействие: 5 до 30 минути.
Температура : 20 до 60°С.
След почистване да се изплакне обилно с вода.
При много силно замърсяване може да се използва като концентрат.
Контролът на концентрацията може да се осъществява чрез измерване на специфичната кондуктивност или чрез титруване.
Кривите на проводимост и инструкциите за титруване могат да Ви бъдат предоставени.
Технически данни:Външен вид: безцветна течност
Мирис: без мирис
Плътност: 1,28÷ 1,30
рН –стойност (1 % р-р): 1,80÷ 2,20
Опасни вещества:Съдържа повече от 35% фосфорна киселина. .
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Други указания:Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места.Остатъците от продукта да се изхвърлят на определените места за събиране на опасни вещества. Продуктът е предназначен за професионална употреба.
Опаковка:ПЕ туба ПЕ 28 кг.; / ПЕ бутилка 1 кг. – наличен само при поръчка на едро /; 
SDSSDS_Acid_BG