• Алкаличас

Алкаличас

0 коментар(и)/

Производител: Plama

Течен, алкален, пенообразуващ, почистващ и дезинфекциращ препарат. Активно вещество - четвъртични амониеви съединения, бензил -С12-16-алкилдиметил, хлориди - 1.0 g / l00 g (1.0%) За професионална употреба!Премахва мазнини и белтъци.Широкоспектърен дезинфе


Съдържание:Съдържа алкален хидроксид, комплексообразуватели, Четвъртични ( кватернерни) Амониеви Съединения и нейоногенни ПАВ.
Свойства и предимства:* Комбинира почистване, обезмасляване и дезинфекция в една стъпка, като спестява време и средства
* Бактерициден, фунгициден, вирусоциден спектър на действие
* Ефективен при разтваряне на растителни и животински мазнини и белтъци.
* Икономичен и ефективен както при твърда, така и при мека вода.
* Специално създаден да образува активна и стабилна пяна за по-траен контакт с вертикалните повърхности.
* Няма миризма на хлор
* Лесно се изплаква.
* Добра остатъчна биоцидна активност
Сфери на приложение:За комбинирано ежедевно почистване и дезинфекция на алкално устойчиви повърхности в производствата на Хранително-вкусовата промишленост.
Предназначен е за почистване на подове , стени , машини ( външно), работни плотове.
Спектър на действие на ЧАС (Бензалкониев хлорид) – бактерициден, фунгициден, вирусоциден. Разрушава клетъчните мембрани с време на въздействие 15 минути. Област на приложение: дезинфекция на повърхности в битови сгради, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение (детски градини, училища, общини, офиси, спортни съоръжения), ветеринарни обекти, включително обекти за транспортиране, настаняване и отглеждане на животни.
Внимание: Не е подходящ за месинг, цинк, поцинковани повърхности!
Начин на употреба:Под формата на пяна, чрез пулверизатори, чрез потапяне, чрез забърсване с моп.
Концентрация на работния разтвор 5÷10%, т.е. 435 до
870 мл. на 10 л. вода ( според степента на замърсяване).
Време за въздействие 15-30 минути.
Да се изплакне с питейна вода!
Контролът на концентрацията може да се осъществява чрез измерване на специфичната кондуктивност или чрез титруване.
Кривите на проводимост и инструкциите за титруване могат да Ви бъдат предоставени.
Технически данни:Външен вид: безцветна течност
Мирис: почти без мирис
Плътност: 1,15÷ 1,16
рН –стойност (1 % р-р): 13
Съдържание на бензалкониев хлорид: 10 г./кг.
Съдържание на фосфати в препоръчаните концентрации на работните разтвори – няма.
Опасни вещества:Cъдържа повече от 10% натриев хидроксид и < 1% ЧАС.
Екологичност:Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания:Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба.
Опаковка:ПЕ туба 25кг.; / ПЕ бутилка 1 кг. – налична само при поръчка на едро /; 
SDS:SDS ALKALYCHAS
Регистрация в МЗ като биоцидALKALICHAS CLP AUTHORIZATION